پایان نامه با موضوع:سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

در این فصل به مطالعه تحقیقات انجام شده در خصوص هر دو سامانه ناوبری CVOR و DVOR پرداخته می گردد. با وجود قدمت زیاد سامانه ناوبری VOR، مقالات و منابع موجود در ارتباط با پدیده چندمسیری بسیار اندک می‌باشد. در این فصل بطور اختصار مقالات موجود را مطالعه می‌کنیم. مرجع ]36[ منابع کلی خطای زاویه‌سنجی VOR را معرفی کرده می باشد که چهار مورد آن در ادامه ذکر گردیده می باشد.

  • خطای ایستگاه زمینی : شامل خطای سیستماتیک مربوط به فرستنده، سیستم زمینی و منبع تغذیه می‌باشد که اصلی‌ترین تجهیزات زمینی هستند. خطای زاویه‌سنجی سمت ناشی از ایستگاه زمینی در اقدام کمتر از 2± درجه می‌باشد.
  • خطای متاثر از سایت : خطای ناشی از محیط اطراف ایستگاه می‌باشد که برای مثال ناهمواری‌های اطراف ایستگاه می‌تواند نوسانات سریع و کندی در نشان‌دهنده VOR ایجاد کند که این خطا کمتر از 3± درجه می‌باشد.
  • خطای ناشی از دریافت سیگنال با پلاریزاسیون عمودی : هنگامی که هواپیما در حالت گردش در پرواز قرار می‌گیرد و مایل می گردد، علاوه بر دریافت سیگنال با پلاریزاسیون افقی سیگنالهایی با پلاریزاسیون عمودی نیز دریافت می کند که باعث خطا می گردد.
  • تجهیزات هواپیما : خطای ناشی از گیرنده VOR در هواپیما می‌باشد که در صورت طراحی خوب آن، خطای زاویه‌سنجی کمتر از 2± درجه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد