پایان نامه ارشد رشته برق همسان سازی

اینترلیوینگ داخلی در دو مرحله صورت می­گیرد. آغاز اینترلیوینگ بر روی بیت[1] و سپس اینترلیوینگ بر روی سمبل[2] انجام می­گردد[10].

اینترلیوینگ بر روی بیت فقط بر روی داده مفید اعمال می­گردد. دراین مرحله در حالت ارسال غیر سلسله مراتبی دنباله ورودی اینترلیور به v زیر دنباله تقیسم می­گردد(دی مالتی پلکسینگ). v برای مدولاسیون­های QPSK، 16-QAM و 64-QAM به ترتیب برابر2، 4 و6 می­باشد. در حالت ارسال سلسله مراتبی دنباله با اولویت بیش­تر به 2 زیردنباله و دنباله با اولویت کم­تر به v-2 زیردنباله تقیسم می­گردد. هدف از اینترلیوینگ سمبلی نگاشتن کلمه­های v بیتی به دست آمده از مرحله قبل به حامل­های حاوی اطلاعات در هر سمبل OFDM می باشد (می­دانیم که تعداد حامل­های حاوی اطلاعات در هر سمبل OFDM در مود k2 برابر با 1512 و در مود k8 برابر با 6048 می­باشد) ]25[.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: