پایان نامه ارشد رشته برق نانولوله های کربنی

با در نظر داشتن­ساختار پیشنهادی در فصل سوم به­مطالعه امواج عبوری از درون این ساختار می­پردازیم. این ساختار متشکل از موج­بر هم­صفحه می باشد که توسط کابل هم­محور تغذیه می­گردد. در موج­برهای هم­صفحه، مانند شکل (‏5‑1)، هر دو رسانا که در دو طرف قرار دارند توسط کابل هم­محور زمین می­شوند و تنها رسانای میانی عبور­دهنده سیگنال می باشد.

جنس رساناهای کناری و رسانای میانی و زمین که در زیرِ لایه عایق قرار گرفته می باشد، رسانای خوب[1] فرض می­گردد و زیرلایه مورد نظر برای شبیه­سازی توسط نرم افزار CST[2] سیلیکون گزینش شده می باشد که دارای امپدانس ذاتی بالایی می باشد. H ضخامت زیرلایه، S فاصله رساناهای کناری از رسانای میانی می باشد و L طول رساناهای کناری و میانی می باشد [12]. دو نوع موج­بر هم­صفحه هست که یکی دارای زمین در زیرِ لایه عایق مطابق شکل (‏5‑1) و دیگری بدون زمین می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد