پایان نامه ارشد رشته برق کانال‏های چند مسیری

 

در شکل (1-27) بلوک دیاگرام گیرنده VOR نشان داده شده می باشد. سیگنال دریافتی از آنتن آغاز از یک فیلتر با پهنای باند فرکانسی 108 تا 118 مگاهرتز عبور می کند و بعد وارد یک آشکارساز دامنه می گردد. در این مرحله بایستی سیگنال مرجع و فاز متغیر از یکدیگر جدا گردد. سیگنال از یک طرف وارد یک فیلتر میانگذر حول فرکانس 9960 هرتز با پهنای باند 960 هرتز می گردد و با دریافت سیگنال FM، سیگنال از یک محدودکننده دامنه عبور می کند و  بعد وارد یک دمودلاتور فرکانس می گردد تا حاصل در باند پائین قرار گیرد. در این مرحله سیگنال وارد یک فیلتر پایین‏گذر می گردد. از طرف دیگر سیگنال بعد از آشکارسازی دامنه وارد یک فیلتر پایین‌گذر با پهنای 30 هرتز می گردد. در مرحله بعد دو سیگنال وارد مقایسه‌گر فاز می شوند. خروجی مقایسه‌گر فاز به نشان‌دهنده می‌رود. بلوک دیاگرام گیرنده سامانه VOR  بصورت شکل (1-27) می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: