پایان نامه ارشد رشته برق شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال

در اینجا  با بهره گیری از روش بحث شده در بخش 5-2-2  حالت دو لایه برای آرایه انعکاسی مورد نظر مطالعه گردید و نتیجه شبیه سازی به قرار زیر می باشد.

 

شکل ‏5‑8- ضریب انعکاس شبیه‌سازی شده برای آرایه‌ای از بی‌نهایت رویه. پاسخ فاز انعکاسی بر حسب درجه در THz1 به عنوان تابعی از طول رویه زیرین

 

در حالت تک لایه تغییرات فاز برابر می باشد با 330درجه اما با این روش دولایه تغییرات فاز تا  630 درجه افزایش می‌یابد.

 

همان گونه که از نمودار فاز انعکاسی این آنتن پیداست، در حالتی که ابعاد عناصر انعکاسی متغیر می باشد، منحنی فاز بر حسب طول رویه بسیار غیرخطی می باشد و نزدیک فرکانس تشدید شیب بسار زیادی دارد و در نقاط ابتدایی و انتهایی تغییرات بسیار آهسته‌ای دارد. پس طبق مطالب یاد شده در فصل 4 این اثر باعث کاهش پهنای باند آنتن می گردد. پس تصمیم گرفتیم به جای عناصر رویه سطوح فرکانس گزینی را طراحی کنیم که باعث گردد نمودار فاز از شکل s بصورت خطی تغییر کند. همچنین این ساختار کمترین تلفات را داشته باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: