پایان نامه ارشد رشته برق سیستم های مخابراتی

از دیگر مزیت های سیستم های MIMO، افزایش خطی در ظرفیت کانال محوشدگی از طریق ارسال چند رشته ی مستقل داده به صورت هم زمان از آنتن های متفاوت می باشد که   بهره ی تسهیم فضایی نامیده می گردد. در شرایط مناسب کانال نظیر انتشار غنی[1] در محیط، گیرنده می تواند رشته های داده را از یکدیگر تمیز دهد. نکته ی قابل توجه آن می باشد که این افزایش ظرفیت کانال که معادل با مینیمم تعداد آنتن به کار رفته در فرستنده و گیرنده می باشد،  بدون صرف توان ارسالی و پهنای باند اضافی انجام می شود [8] [67].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: