اندازه تولید توان حقیقی توسط یک عامل محرکه مکانیکی نخستین کنترل میگردد که بسته به نوع نیروگاه می تواند توربین بخار [1]، توربین گازی [2]، توربین آبی [3]و یا موتور دیزل [4]باشد. با باز شدن دریچه توربین ، بسته به نوع واحد تولید، بخار، گاز یا آب وارد توربین شده و پره های آن را به گردش وا میدارد. برای داشتن سیستمی پایدار بایستی اندازه باز و بسته بودن این دریچه به گونه پیوسته تنظیم گردد. تنظیم نادرست دریچه توربین، مستقیما بر مقدار فرکانس شبکه تاثیر منفی خواهد گذاشت و آنرا از مقدار مرجع خود دور می ‌کند. البته در اغلب واحدهای تولید بزرگ، علاوه بر کنترل اولیه فرکانس، حلقه های کنترلی تکمیلی[5] دیگری نیز برای تثبیت فرکانس هست.  در شکل 3-1 یک ژنراتور سنکرون مجهز به حلقه کنترل فرکانس نشان داده شده می باشد.

 

شکل:14-3 ژنراتور سنکرون مجهز به حلقه  کنترل فرکانس [45]

در شکل 3-1گاورنر سرعت [6]فرکانس سیستم را اندازه گیری می کند. تقویت کننده هیدرولیکی[7]نیروی لازم برای تغییر مکان شیر اصلی را تامین کرده و تغییر دهنده سرعت[8]، توان خروجی مناسب برای توربین در حالت ماندگار را تامین می نماید.  در هنگام به هم خوردن تعادل تولید و مصرف، تمام واحد های تولید با تغییر گاورنر خود، به تنظیم عرضه و تقاضا کمک میکنند . اگرچه این کمک بدون در نظر داشتن مکان تغییر بار در شبکه انجام میپذیرد.  به همین دلیل می باشد که حلقه کنترلی اولیه، برای تنظیم درست فرکانس کافی نیست.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد