پایان نامه ارشد رشته برق سرویس های بلادرنگ و غیر بلادرنگ

این گروه از الگوریتم­ها شامل یک الگوریتم خاص نیست  بلکه هر الگوریتمی که زمان­بندی را در هر دو حوزه انجام می­دهد، شامل این گروه می­گردد. نکته­ای که بایستی توجه نمود این می باشد که در این الگوریتم­ها برای تخصیص بلوک منابع به کاربران دو مرحله­ی زیر انجام می­گردد]16[:

  • آغاز الگوریتم­های زمان­بندی بسته در حوزه زمان[1] زیر مجموعه­ای از کاربران فعال در بازه‌ی زمانی ارسال[2] جاری را انتخاب می­کند.
  • سپس بلوک منبع به هر کاربر بر اساس الگوریتم زمان ­بندی حوزه­ی فرکانس به کاربران تخصیص می­یابد.

تصمیم نهایی تخصیص نتیجه­ی تصمیمات دو الگوریتم زمان­بندی فوق که به صورت سری کار می­کنند، می باشد. مزیت اصلی این روش زمان­بندی کاهش پیچیدگی محاسبات در حوزه­ی فرکانس به علت کاهش تعداد کاربران کاندید برای تخصیص بلوک منبع می باشد. برای هر مرحله از زمان­بندی یک الگوریتم متفاوت می­تواند بهره گیری گردد. به عنوان مثال الگوریتم­های RR یا عدالت نسبی را می­توان برای بدست آوردن عدالت در تقسیم زمانی منابع در میان کاربران بهره گیری نمود و از الگوریتم عدالت نسبی در حوزه­ی فرکانس برای بدست­آوردن یک مصالحه بین عدالت و بهره گیری از طیف موثر و تخصیص بلوک منابع به کاربران بهره گیری نمود. به تعبیری دیگر در هرکدام از این  دو مرحله­ی فوق می­توان الگوریتم زمان­بندی متفاوتی را به­کار برد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد