پایان نامه ارشد در مورد شبکه های حسگر بی سیم

  • قابلیت اطمینان: در بسیاری از کاربردهای شبکه حسگر، لازم می باشد داده‌ها ازکانال های بیسیم نویزدار مستعد به خطا ومتغیر بازمان به صورت قابل اطمینان عبور کنند. برای مواجه با این استلزام، پروتکل‌های شبکه طراحی شده برای شبکه‌های حسگر، بایستی دارای مکانیزم‌های کنترل وتصحیح خطا باشند تااز تحویل داده‌های قابل اطمینان،مطمئن شوند.
  • تحمل پذیری خرابی: نودهای حسگر به دلیل قرار گرفتن درمحیط های خشن و عملکرد بدون نظارت ، نسبت به خطا آسیب پذیر هستند. پس نودهای حسگر بایستی پیش روی خرابی تحمل پذیر بوده وازقابلیت های تست خودکار،کالیبره خودکار ،تعمیر و بازیابی خودکار برخوردار باشند[26].
  • امنیت: دربسیاری ازکاربردهای نظامی، نودهای حسگردرمحیطی جنگی چیده شده‌اند، پس نسبت به حملات دشمن آسیب پذیرند. درچنین شرایطی شبکه حسگر بایستی مکانیزم‌های امنیتی موثری را برای جلوگیری ازدسترسی افراد فاقد صلاحیت ویا وقوع حملات مخرب بر روی داده‌های اطلاعاتی درشبکه یا نود حسگر ارائه کند.
  •  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

    می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: