پایان نامه ارشد درباره تقویت در نانولوله های کربنی بایاس شده

ساختار موج­بر هم­صفحه به­کار رفته برای تطبیق امپدانس صرفا با بایاسAC  می باشد و هدف از به­کارگیری آن در این پایان­نامه مطالعه تطبیق امپدانس بوده می باشد. اما می­توان به­عنوان پیشنهادی برای کارهای آینده، ساختاری مشابه را با بایاس همزمانAC  و DC در نظر گرفت و به­مطالعه تقویت سیگنال AC خروجی در آن پرداخت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: