پایان نامه ارشد تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

مدولاسیون دیجیتال به عنوان حرکت نوید بخشی برای ارسال مقاوم در برابر کانال شناخته شده می باشد. در مخابرات دیجیتال عموما انواع مدولاسیون MFSK، MASK و MPSK و مدولاسیون MQAM بهره گیری می­گردد. نوع مدولاسیون وابسته به تغییر فرکانس پیغام، دامنه پیغام و فاز پیغام می باشد. در سیستم­های جدید ارتباطی، بیشتر این مدولاسیون‌های دیجیتال به صورت M تایی[1]، بهره گیری می شوند]6[. برای یک مدولاسیون M تایی، k بیت در کنار هم قرار می‌گیرند( ) و یک سمبل را تشکیل می‌دهند. (شکل موج عمومی این مدولاسیون‌ها در پیوست آمده می باشد). در شکل 2-1، چیدمان بعضی از این سیگنال ها نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: