پایان نامه ارشد برق طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

قبل از اینکه کاربرد مشددهای حلقوی مربعی را در سطوح انتخابگر فرکانس مطالعه کنیم، آغاز با این ساختارها آشنا می­شویم. مشدد حلقوی مربعی از یک جفت حلقه متحدالمرکز تشکیل گردید­ه که در انتهای هر حلقه، همانطوری که در شکل 2-18 نظاره می­گردد، شکافی ایجاد شده می باشد. این شکاف­ها باعث تشدید در طول موجهای بزرگتر از قطر حلقه می­گردد. حلقه­ها از مواد غیر مغناطیسی مثل مس ساخته می­شوند. شار مغناطیسی، جریانی القایی را در این حلقه­ها ایجاد می­کند که این جریان­ها، یک میدان تابشی تولید می­کنند، جهت این میدان به خصوصیات تشدید جزء مشدد حلقوی مربعی وابسته می باشد. بخش حقیقی نفوذپذیری µ این ساختار، در فرکانس­های پایین­تر از فرکانس

 

شکل 2-18  ساختار مشدد حلقوی مربعی [18]

تشدید مثبت و در فرکانس­های بالاتر از فرکانس تشدید، منفی می­باشد. این µ منفی با ساختارهایی که ثابت دی الکتریک منفی دارند، برای تولید فرامواد با ضریب شکست منفی بهره گیری می­شوند [17،16].

در سال­های اخیر، مشددهای حلقوی مربعی­ به عنوان اجزاء صفحه هادی در سطوح انتخابگر فرکانس بهره گیری شده­اند. علت های بهره گیری از این ساختارها در سطوح انتخابگر فرکانس، کوچک بودن ابعادشان نسبت به طول موج می باشد که این خصوصیت از پدیده لوب ساینده جلوگیری می­کند و تغییر فرکانس تشدید با افزایش یا کاهش تعداد حلقه­های موجود در عنصر مشدد حلقوی و شکاف­ها ایجاد می­گردد [18].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: