پایان نامه ارشد برق در مورد زمان‌بندی متمرکز در شبکه‌های مش بی‌سیم

درحال حاضر این شبکه ها با بهره گیری از WLAN IEEE 802.11 شکل گیری داده می شوند. مشکل عمده ی این شبکه ها محل قرارگیری نقاط دسترسی می باشد. یک خانه، معمولا دارای نواحی مرده ی متعددی می باشد که تحت پوشش سرویس شبکه قرار نمی گیرند. نصب نقاط دسترسی زیاد برای رفع این مشکل بسیار گران و به علت سیم‌کشی اینترنت از نقاط دسترسی به مودم یا مرکز شبکه، غیر مناسب می باشد. علاوه براین مخابرات بین گره های نهایی تحت پوشش دو AP مختلف بایستی همه ی مسیر تا مرکز شبکه را طی کند. همان گونه که در شکل (2-13) نشان داده شده، با جایگزین کردن نقاط دسترسی توسط نقاط مش و برقراری اتصال مش میان آن ها این مشکل حل می گردد. در نتیجه، مخابرات بین گره ها بسیار قابل انعطاف تر شده و نسبت به از کارافتادن اتصالات مقاومت بیشتری نشان می‌دهد. نواحی مرده را نیز می توان با اضافه کردن، تغییر مکان و یا تنظیم خودکار سطح توان نقاط مش از بین برد. مخابرت داخل شبکه های خانگی را می توان از طریق شبکه کردن مش بدون نیاز به رفت و برگشت به مرکز دسترسی شکل گیری داده و در نتیجه از ازدحام شبکه کاست [22].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد