پایان نامه ارشد برق در مورد:سیستم های مخابراتی

یکی از موردها بسیار مهم جهت یابی سیگنال‌ها، کاربرد آن در جهت دهی بین تشعشعی آنتن‌ها به مقصود ایجاد حداکثر توان ممکن در جهت هدف می‌باشد همچنین به مقصود جهت یابی اهداف در آغاز می‌بایست زاویه ورود هر سیگنال را به آرایه مشخص نمود. با بهره گیری از مفاهیم و روش‌های مطرح شده برای سیگنال‌های باند باریک و توسعه آن بر اساس سیگنال‌های باند پهن در فصل سوم به معرفی اگوریتم های مختلف باند پهن ودسته بندی آن پرداخته خواهد گردید. یکی از متداول ترین روش­ها  در جهت یابی سیگنال­های پهن باند این می باشد که سیگنال پهن باند را به بین­های مختلف فرکانسی تفکیک نموده و سپس پردازش­های لازم را در حوزه فرکانس انجام دهیم. بر این اساس روش­های مختلفی برای جهت یابی سیگنال­های پهن باند اظهار شده می باشد.در بعضی از روش­ها جهت یابی هر بین فرکانسی به صورت مستقل از سایر بین­ها پردازش می گردد، که به روش­های ناهمبسته معروف هستند. بعضی دیگر از روش­ها اطلاعات بین­های مختلف فرکانسی را به صورتی با یکدیگر ترکیب می­کند و سپس جهت یابی را انجام می­دهد (روش­های همبسته). مشکل بزرگ روش­های همبسته این می باشد که بایستی در آغاز تخمین اولیه­ای از زوایای ورود منابع داشته باشیم. بعضی از روش­ها نیز هستند که ماهیت آن­ها متفاوت از روش­های همبسته و ناهمبسته می باشد و می­توان گفت حالت بین این دو روش هستند(فصل چهارم). مانند این روش­ها می­توان به TOPS[1] تصریح نمود [16] که برای رفع مشکل تخمین اولیه زوایا در روش­های همبسته معرفی شده می باشد. در فصل آخر با بهره گیری از شبیه سازی متلب الگوریتم های همبسته ونا همبسته، را پیاده سازی نموده و نتایج و چالش های مطرح شده را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

[1] Test of Orthogonality of Projected Subspaces

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: