• مدل حاجی میری: مدل خطی متغیر با زمان
 • همه­ی نوسان‌ساز­ ­ها ذاتا سیستم­هایی متغیر با زمان هستند و فرض خطی نامتغیر با زمان (LTI[1]) قابل تردید می باشد. حاجی میری در سال 1998برای نخستین بار نوسان‌ساز­ را به عنوان یک سیستم تغییر پذیر با زمان در نظر گرفت و بر مبنای آن ادعا نمود فرآیند ایجاد نویز فاز در طول یک دوره تناوب نوسان ثابت نمی­باشد و بیشتر نویز فاز یک نوسان‌ساز­ در زمان­های گذر از صفر آن ایجاد می­گردد. در مدل ارائه شده برای نویز فاز توسط حاجی میری دو فرض خطی و تغییر پذیر با زمان نوسان‌ساز­ گماشته شده و به اثبات آنها پرداخته می باشد که در ادامه بطور اختصار اظهار می­گردد.

  • اثبات فرض تغییر پذیر با زمان بودن نوسان‌ساز­

  در مدل حاجی میری، برای اثبات تغییر پذیر با زمان بودن نوسان‌گر، را به صورت یک سیستم با n ورودی (هر ورودی متناظر با یکی از منابع نویز مدار) و دو خروجی که همان دامنه لحظه­ای  و فاز لحظه­ای  هستند، مدل می گردد. همان­گونه که در شکل (2-37) نشان داده شده می باشد، برای هر منبع نویز سیستم را به صورت سیستم جداگانه با یک ورودی و یک خروجی در نظر گرفت.

  هر دو سیستم شکل (2-37) سیستم های متغیر با زمان می باشند.  برای نمونه نوسان‌ساز­ LC ساده شکل  (2-38) را در نظر بگیرید. برای یافتن پاسخ سیستم­ها که همان دامنه و فاز هستند، بهتر می باشد پاسخ ضربه­ی سیستم مشخص گردد تا با بهره گیری از روابط ریاضی بتوان پاسخ به سیگنال ورودی را محاسبه نمود. از این رو چنانچه یک سیگنال جریان ضربه به این نوسان‌ساز­ اعمال گردد، دامنه و فاز نوسان‌ساز­ پاسخ هایی مطابق شکل های (2-38) از خود نشان می دهند.

  این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی رادیوشناختی

  [1]Linear Time Invarient

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

  می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: