پایان نامه ارشد برق تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

چنانچه پیش‌تر ذکر گردید، در مخابرات بی‌سیم به ویژه در فرکانس‌های بالا، پدیده انتشار چند مسیره مهم‌ترین مانع در ارسال با نرخ بیت بالا می باشد، زیرا باعث ایجاد تداخل بین سمبلی[1](ISI) می گردد. اگر گستره­ی تاخیر کانال برابر  باشد و سمبل ها با دوره زمانی  ارسال شوند، در سیستم تک حاملی هر سمبل دریافتی تحت تأثیر  سمبل قبلی قرار می‌گیرد، که برای داده‌های با نرخ بیت بالا به دلیل کوچک بودن دوره زمانی مربوط به هر سمبل، نسبت  مقدار بزرگی خواهد بود. حال اگر اطلاعات را به وسیله چندین زیرحامل ارسال کنیم، رشته سمبل های ورودی با دوره زمانی سمبل  به   رشته، هر کدام با دوره زمانی طولانی­تر  تقسیم می شوند. ارسال این سمبل­ها در کانال چند مسیره باعث می گردد؛ هر سمبل تحت تأثیر  سمبل قبلی قرار گیرد. بدین ترتیب ملاحظه می گردد خطای ISI در سیستم چند حاملی به مراتب از سیستم تک حاملی کمتر می باشد. از این­رو تکنیک OFDM بازدهی پهنای باند بیشتری دارد. علت آن در این نکته نهفته می باشد که در این روش فاصله بین زیرحامل­ها کمتر می باشد و در عین‌حال که حامل‌ها همپوشانی دارند؛ در گیرنده قابل تفکیک می‌باشند، زیرا که فاصله فرکانسی زیر حامل‌ها به گونه‌ای می باشد که متعامد بودن آن‌ها تضمین می گردد. داده‌های ارسالی با نرخ سمبل  به دسته‌های تایی تقسیم‌بندی می شوند. هر دسته شامل سمبل مختلط می باشد که به گونه همزمان توسط زیرحامل در طول یک فریم در محدوده زمانی برابر دوره زمانی یک سمبل یعنی  ارسال می شوند. شکل زیر بلوک دیاگرام سیستم OFDM، را که شامل فرستنده، گیرنده و کانال محوشدگی می باشد، نشان می‌دهد. همچنین در این بلوک دیاگرام پیشوند گردشی (CP[2]) دیده می گردد که در ادامه بحث خواهد گردید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: