پایان نامه ارشد برق تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

 

شکل (‏3‑3) ساختار موج­بر هم­صفحه (الف) نمای بالا (ب) نمای کنار [1].

درشکل (‏3‑3-الف) نمای بالای موج­بر هم­صفحه نظاره می­گردد که از سه فلز که برروی عایق قرار گرفته­اند، ساخته شده می باشد. دو فلز کناری زمین و فلز میانی عبوردهنده سیگنال می باشد. در شکل (‏3‑3-ب) نمای کناری موج­بر هم­صفحه مشخص شده می باشد. امپدانس و فاکتور انتشار در طول ساختار، به­عرض خط میانی، w، شکاف بین خطوط، g، ضخامت زیر­لایه، h و ضریب گذردهی الکتریکی آن، re بستگی دارد. موج­بر هم­صفحه قابلیت حمل 2 مد الکترومغناطیسی شبه­TEM را دارد. خط­های رسانای دو طرف معمولا زمین می­شوند تا زمانی­که پتانسیل خط میکرواستریپ میانی در حال تغییر می باشد موجب تحریک مدهای زوج پاشنده کمتری شوند. موج از طریق خط هم­محور به­ساختار وارد می­گردد. ساختار موج­بر هم­صفحه غالبا برای امپدانس مشخصه 50 اهم برای تطبیق مناسب با پروبِ زمین-سیگنال-زمین[2] طراحی شده می باشد [1].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد