پایان نامه ارشد برق بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب

اگر یگ گیرنده بتواند سیگنال ارسالی یک فرستنده با مختصات معلوم را دریافت کند، از طریق استخراج پارامترهایی زیرا توان سیگنال دریافتی می­تواند فاصله خود تا فرستنده را تخمین بزند.

به بیانی دیگر کلیه گیرنده­های روی محیط دایره­ با مرکز فرستنده توان تقریبا یکسان دریافت می­کنند زیرا فاصله آن­ها تا فرستنده یکسان می باشد.

در شرایط ایده­آل که تمام اندازه­گیری­ها  بدون خطا انجام می­گردد، با تقاطع سه دایره حاصل از سه اندازه­گیری، مکان هدف دقیقا نقطه­ی تقاطع سه دایره می­گردد.

البته در مورد زمان رسیدن سیگنال به گیرنده­های هم­فاصله نیز می­توان به همین شکل در نظر گرفت.

به همین دلیل برای یافتن بدون ابهام مکان یک حسگر هدف، حداقل به سه حسگر با مختصات معین نیاز می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: