پایان نامه ارشد برق بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

ساختار و عملکرد ایستگاه زمینیDVOR

اطلاعاتی ایستگاه زمینی بصورت سیگنال آنالوگ با مدولاسیون خاصی ارسال می گردد. اطلاعات ارسالی شامل قسمتهای ذیل می‌باشد:

  • سیگنال 30 هرتز مرجع
  • سیگنال30 هرتز با فاز متغیر
  • تون یا کد شناسایی ایستگاه
  • سیگنال ارتباط رادیویی

این اطلاعات همه بصورت سیگنال آنالوگ با مدولاسیون دامنه یا فرکانس ارسال می شوند که در ادامه معرفی و تشریح خواهند گردید. اما قبل از آن لازم می باشد، عملکرد ایستگاه زمینی ارائه گردد. در این قسمت با صرف نظر از بخش‌های دیگر، جهت ارائه اصول عملکرد سامانه DVOR، فقط آنتن آن تشریح می گردد. شکل (1-19) آنتن DVOR را نشان می‌دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: