پایان نامه ارشد برق با موضوع عملکرد سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

(3-1)

که  و  توان دریافتی و توان ارسالی،  و  بهره آنتن‌های گیرنده و فرستنده،  و  تلفات مسیر دریافت و ارسال ( شامل تلفات کابلها، کهنگی، عدم تطابق و آرایش صحیح آنتنها و …) می‌باشند و  تلفات کانال انتشار می‌باشد.  معمولاً دارای سه مؤلفه می‌باشد ( ) که  متوسط تلفات مسیر (به عنوان مثال تلفات فضای آزاد)،  بیانگر تلفات فیدینگ مقیاس بزرگ و فرایند سایه می باشد و  تلفات فیدینگ مؤلفه مقیاس کوچک ناشی از چندمسیری می‌باشد. در ازاء این تلفات، توان ارسالی یا بهره آنتن‌های گیرنده و فرستنده بایستی افزایش یابد تا شرایط بدون فیدینگ جهت ایجاد لینک مخابراتی مطمئن، به وجودآید. عامل اصلی نگران‌کننده برای لینکهای LOS فرکانس پائین، فیدینگ مؤلفه مقیاس کوچک می‌باشد که بوسیله چندمسیری ناشی از زمین، ایجاد می گردد. [14] معمولاً دو عامل مهم در پدیده فیدینگ سهم دارند:

الف) چندمسیری ناشی از سطح زمین یا انعکاس ناشی از عواملی از قبیل کوهها یا صخره‌ها یا ساختمانها

ب) آسیبهای ناشی از اتمسفر (انعکاس، انکسار، …)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: