در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

تشخیص و ردگیری عابرین پیاده در تصاویر مادون قرمز با بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
در سال های اخیر، شناسایی خودکار عابرین پیاده از روی تصاویر مادون قرمز برای پایش هوشمند عبور و مرور عابرین و ابزار کمکی برای رانندگان، اهمیت فوق العاده ای پیدا نموده می باشد. از سویی دیگر به علت های امنیتی، شناسایی عابرین پیاده مورد توجه سامانه های کنترل شهری نیز قرار دارد. لیکن شناسایی عابرین پیاده به علل گوناگون مانند ماهیت متغیر ظاهر و نمود افراد پیاده، به ویژه در فضای آزاد، بسیار مشکل می باشد. به مقصود رفع این معضلات و تسهیل در فرآیند شناسایی و رهگیری عابرین پیاده، ایده بهره گیری از سیستم های هوشمند به ویژه شبکه های عصبی در دستور کار محققین این حوزه قرار گرفته می باشد.
بدین مقصود در این پایان نامه، سیستمی مبنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی و ردگیری عابرین پیاده ارائه شده می باشد. این سیستم آغاز با تحلیل تصاویر مادون قرمز براساس سطوح روشنایی، نواحی مورد علاقه (ROI) را تقطیق می نماید. چندین ویژگی تصویر شامل گشتاورهای نامتغیر (Hu invariant)، آنتروپی سطوح روشنایی (Gray image entropy)، تبدیل ویولت مختلط دو درختی چگالی دوگانه ( CWT 2-D  DD-DT) و مجموع مقادیر پیکسل ها در هر سطر از تصاویر مورد نظر استخراج گردید که این ویژگی های استخراج شده از نواحی مورد علاقه عنوان ورودی به شبکه عصبی از نوع Fuzzu ART-MAP معرفی گردید. این شبکه با بهره گیری از  ورودی های معرفی شده به آن آموزش داده شده و با بهره گیری از بخش آموزش نیافته آن مورد آزمایش قرار گرفته می باشد و دقت شبکه مورد ارزیابی قرار می گیرد. با انجام آموزش و آزمایش شبکه ها مشخص گردید که ویژگی تصویر از نوع تبدیل ویولت مختلط دو درختی چگالی دوگانه مناسب ترین ویژگی برای شناسایی عابرین پیاده می باشد. پس از کسب اطمینان از دقت مورد نظر، از این شبکه به عنوان هسته شناسایی و ردگیری در سیستم پیشنهادی بهره گیری گردید. در ادامه با بهره گیری از سیستم شناسایی تصاویر طراحی شده و با کمک فیلتر کالمن نسبت به ردگیری عابرین پیاده اقدام گردید. با انجام آزمایشات بر روی تصاویر ثبت شده در پایگاه داده ای گرمایی عابر پیاده OSU (که توسط دانشگاه ایالتی اوهایو گردآوری شده می باشد)، نشان داده گردید که سیستم طراحی شده با دقت بیش از 96 درصد قادر به شناسایی و درگیری عابرین پیاده می باشد.
مقدمه
شناسایی عابرین پیاده از روی تصاویر مادون قرمز از جنبه های گوناگونی اهمیت دارد. بعضی از این کاربردها ابزار مناسبی برای پایش هوشمند عبور و مرور عابرین پیاده می باشد و بعضی دیگر به عنوان ابزار کمکی برای رانندگان مطرح می باشد. از سویی دیگر به علت های امنیتی، شناسایی عابرین پیاده از جنبه مدیریت شهری و مدیریت بحران اهمیت ویژه ای برای مدیران و سیستم های امنیت شهری دارد. برای کنترل این امور بهره گیری از دوربین های مادون قرمز یکی از پر کاربردترین ابزار جمع آوری داده ها تصویری می باشد که دارای قابلیت های انکار ناپذیری مانند توانایی ثبت وقایع در موقعیت های نامناسب آب و هوایی و همچنین مواقع شب و مه آلود می باشد. با وجود نصب این گونه دوربین ها و گستردگی آنها، معضلات زیادی در پیش روی تحلیل کنندگان این تصاویر هست. مانند این معضلات می توان به ماهیت متغیر ظاهر و نمود افراد پیاده، به ویژه در فضای آزاد، تصریح نمود. به مقصود رفع این معضلات و تسهیل در فرآیند شناسایی و رهگیری عابرین پیاده، ایده بهره گیری از سیستم های هوشمند به ویژه شبکه های عصبی در دستور کار محققین این حوزه قرار گرفته می باشد.
در این پایان نامه قصد بر آن می باشد تا با ارائه روشی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی سیستمی برای شناسایی و ردگیری عابرین پیاده ارائه گردد که بتوان از آن در تحلیل رفتار افراد در حال حرکت در محیط های شهری مورد بهره گیری قرار گیرد.
این پایان نامه در هفت فصل تدوین شده می باشد. فصل اول به اظهار مفاهیم و تعاریف اولیه زیرا معرفی امواج مادون قرمز، کاربردها و معضلات مادون قرمز، اهداف، ابزارهای گردآوری داده اختصاص داده شده می باشد. در فصل دوم روش های مختلف شناسایی عابرین پیاده توسط تصاویر مادون قرمز مطالعه می گردد. فصل سوم روش های مختلف ردگیری مانند فیلتر کالمن و فیلتر ذره ای معرفی می گردد. در فصل چهارم راهکارهای مختلف استخراج ویژگی ها مانند ویولت، گشتاورهای نامتغیر و… ارائه شده می باشد. فصل پنجم به معرفی شبکه عصبی اختصاص داده شده می باشد. در این فصل مفاهیم اولیه شبکه عصبی، شبکه های  ART1 و ART2، شبکه عصبی Fuzzu ART و شبکه عصبی Fuzzy ARTMAP مورد بحث قرار گرفته می باشد. در فصل ششم طریقه انجام پروژه اظهار می گردد. در این فصل چگونگی به کارگیری و مفاهیم ارائه شده در فصل های پیشین برای رسیدن به اهداف مورد نظر گنجانده شده می باشد. فصل هفتم در برگیرنده نتایج و پیشنهادات حاصل از انجام این پروژه می باشد.
تعداد صفحه : 160
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق گرایش سیستم-هدایت فازی ربات­های خود­مختار با استفاده از یادگیری تشدیدی و بهینه­سازی کلونی زنبور مصنوعی

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید