پایان نامه ارشد با موضوع منطق فازی

  • ظرفیت محدود انرژی: گره ها از طریق باتری تغذیه می شوند، پس ظرفیت انرژی بسیار محدودی دارند. این محدودیت باعث به وجود آمدن چالش‌های بسیار زیادی درزمینه توسعه سخت افزار، نرم افزار،طراحی معماری‌ها وپروتکل های شبکه برای شبکه‌های حسگر می گردد. برای افزایش طول عمر موثر شبکه حسگر بایستی کارایی انرژی درتمامی جوانب طراحی شبکه حسگر، نه تنها سخت افزار و نرم افزار بلکه معماری‌ها و پروتکل‌های شبکه، درنظرگرفته گردد.
  • منابع محدود سخت افزاری: گره های حسگر دارای ظرفیت‌های پردازش و ذخیره سازی محدودی بوده، پس تنها می‌توانند عملیات محاسباتی محدودی را انجام دهند. این محدودیت‌های سخت افزاری، چالش‌های بسیاری رادر توسعه نرم افزار وطراحی پروتکل شبکه برای شبکه‌های حسگر ایجاد می‌کنند پس نه تنها بایستی محدودیت انرژی در گره­های حسگر را مورد توجه قرار دارد، بلکه لازم می باشد ظرفیت­های پردازش و ذخیره­سازی گره­های حسگر را نیز در نظر گرفت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: