ظرفیت خازنی بین دو سیم­پیچ فشارقوی و فشار­­ضعیف با در نظر داشتن ساختار استوانه­ای آن­ها، از معادلات حاکم بر ظرفیت خازنی استوانه­ای یعنی معادله (‏3‑14) بهره گیری می­گردد که در شکل ‏3‑9 نشان داده شده می باشد.

()

شکل ‏3‑9: خازن استوانه­ای

که در این ارتباط، برای جبران کردن اثر لبه­ها در دو انتهای سیم­پیچ­ها(غیر یکنواختی میدان الکتریکی در دو انتهای سیم­پیچ­ها)،  قطر داخلی سیم­پیچ بیرونی،  قطر بیرونی سیم­پیچ داخلی و  فاصله هوایی بین سیم­پیچ­ها می­باشد.

در معادله (‏3‑14)،  ضریب­گذردهی الکتریکی[1] محیط بوده که در این محیط از مواد عایقی مختلفی با ضرایب گذردهی الکتریکی متفاوت بهره گیری شده که بایستی به یک ضریب گذردهی معادل برای این مجموعه دست پیدا نمود. در مراجع [10, 53] روشی برای یافتن ضریب گذردهی الکتریکی معادل در یک محیط چندگانه ارائه شده می باشد. شکل ‏3‑10 نمایی از سیستم عایقی مزبور را نشان می­دهد.

 

شکل ‏3‑10: سیستم عایقی بین سیم پیچ فشارقوی و فشارضعیف

همانطور که از شکل فوق پیداست، سیستم عایقی بین دو سیم­پیچ فشارقوی و فشارضعیف شامل سد[2]، اسپیسر[3] و روغن معدنی می­باشد. با این روش­ مطرح شده، سیستم عایقی در شکل فوق به سیستم عایقی با مشخصات زیر تبدیل خواهد گردید.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها:دانلود پایان نامه