پایان نامه ارشد با موضوع طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو

 

فیلترهای متامتریالی تشدیدی اکثراً با بهره گیری از SRRها و CSRRها ساخته می شوند. از مزایای این ساختارها این می باشد که می­توانند بدون افزایش اندازه فیلتر هم محیطی با مشخصه چپگردی ایجاد کنند و هم باعث بهبود پاسخ فرکانسی ساختار شوند که بهبود پاسخ فرکانسی می­تواند به خاطر صفر انتقالی باشد که این المان­های متامتریالی حول فرکانس تشدید خود ایجاد می‌کنند. در این پایان‌نامه ساختارهای ایجادکننده صفر انتقال برای ایجاد محیطی با مشخصه چپگردی ارائه‌شده می باشد. از مزایای این ساختارهای ایجادکننده صفر انتقال این می باشد که سه صفر اول ایجادشده با این ساختارها قابل کنترل هستند و می­توان ابعاد آن‌ها را طوری به دست آورد که صفرهای انتقال ایجادشده در لبه­های باند گذر قرار بگیرند و باعث بهبود پاسخ فرکانسی ساختار فیلتری بعد از اضافه شدن این المان­ها گردد.

خطوط انتقال با ضریب شکست منفی تعمیم‌یافته که توسط Eleftheriades  در سال 2007 معرفی شده می باشد برای سیستم­های چند بانده مایکرویوی کاربرد دارند. همچنین در سال 2012 در مرجع [54] مدار معادلی جدید از یک تک‌سلول چهاربانده معروف به DCRLH ارائه‌شده می باشد. در این پایان‌نامه نیز مدار معادل یک تک‌سلول DCRLH مشابه با ساختار قبلی ارائه‌شده می باشد اما برتری این مدار معادل دارا بودن رزوناتور LC سری که در شاخه عمودی مدار معادل قرار می­گیرد می باشد. این رزوناتور یک صفر انتقال در لبه بالایی باند گذر ایجاد می کند و باعث تیزتر شدن پاسخ فرکانسی در لبه بالایی باند گذر می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد