پایان نامه ارشد با موضوع شبکه های اقتضایی بی سیم

با در نظر داشتن اینکه قرار می باشد با تعداد حسگرکافی به دقت لازم رسید. پس یکی از موثرترین عوامل، توپولوژی شبکه­های حسگر می باشد. توپولوژی­های مختلف گره­های مرجع می­تواند تأثیر مهمی در مقایسه­ی کارایی الگوریتم­های مختلف اعمال کند [10] . مثلا توزیع دقیق به شکل گریدها یا توزیع­های C شکل یا L شکل می­توانند اثر مطلوبی روی دقت داشته باشند و با دقت اندازه­گیری­ها سازش بر قرار کنند.

دو نوع توزیع حسگر در شبکه هست. نوع اول نصب حسگرها در مکان با نظم خاص و بطور مرتب و نوع دوم توزیع تصادفی آنها در یک محل.

در محیط­های واقعی حسگرها به دلیل محدودیت­های محیطی نمی­توانند در محل­های لازم نصب شوند و ازاین رو توزیع تصادفی حسگرها در یک محل رایج­تر می باشد. بنا براین در اکثر تحقیقات و آزمایشات توزیع تصادفی آنها توصیه می­گردد.

دسته­بندی دیگر توزیع حسگرها به صورت زیر می باشد:

الف: توزیع­های منظم

ب: توزیع­های نامنظم

این دو نوع توپولوژی زیر مجموعه­ای از دسته­بندی  توزیع گرید و توزیع تصادفی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد