پایان نامه ارشد با موضوع ساختار تشدیدی

شماتیک ساختار فیلتر میان‌گذر 2-4 GHzو همچنین فیلتر ساخته‌شده  با بهره گیری از ساختار ایجادکننده صفر نوع B در شکل ‏4‑21 نشان داده‌شده می باشد. این ساختار دارای امپدانس مشخصه 50 اهم می باشد و بر روی زیر لایه Rogers 4003 با ضخامت h=0.813 mm شبیه­سازی شده می باشد. در صفحه زمین در پشت المان‌های سری نیز پنجره بازشده می باشد زیرا که با این اقدام می­توان به پهنای باند بیشتر برای این شاخه دست پیدا نمود. بدون انجام چنین کاری نمی­توان با این نوع ساختار سری به پاسخ فرکانسی مطلوب دست پیدا نمود. با بهره گیری از تغییر پارامتر L1 ­می­توان محل قرارگیری قطبی که توسط شاخه سری ایجاد می گردد را کنترل نمود. در واقع این پارامتر تأثیر اساسی در به دست آوردن پاسخ فرکانسی مطلوب را دارا می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد