پایان نامه ارشد با موضوع:فرکانس تراهرتز

در بسیاری از کاربردهای مایکروویوی، یک آنتن جهتی که پرتو اصلی آن در راستای خاصی جهت‌گیری شده مورد نیاز می باشد. برای رسیدن به چنین ویژگی‌هایی یک تحریک[1] روزنه‌ای با فاز جلورونده مورد نیاز می باشد. دو راه اصلی برای انجام این کار، منعکس کننده‌ها[2] و آرایه‌ها می‌باشد.

در آنتن‌های منعکس‌کننده، برای ایجاد فاز مناسب در روزنه‌ها[3]، از تفاوت مکانی جایگیری روزنه‌ها بهره گیری می گردد، در حالی که در آنتن آرایه‌‌ای از‌ عناصر متمایز تغذیه شده با فاز جلورونده بهره گیری می گردد. آنتن‌های منعکس‌کننده پهنای باند بزرگ و تلفات کمی دارند. نقطه اشکال اصلی منعکس‌کننده‌ها محدودیت هندسی در طراحی می باشد. منعکس‌کننده سهموی که معروف‌ترین انعکاس‌دهنده می‌باشد، نیز اندازه قطبش متقاطع[4] بالایی دارد.

فناوری آنتن چاپی افق‌های جدیدی برای آنتن‌های فضایی باز کرده می باشد.  آنتن‌های آرایه مایکرواستریپ دارای اندازه‌ای کوچک، هزینه ساخت پایین و وزن کم هستند و قطبش متقاطع پایینی دارند و هندسه مسطح این آنتن‌ها اجازه می‌دهد تا برای استقرار در فضا مناسب باشند. به علاوه آرایه‌های مایکرواستریپ قابلیت دستیابی به سرعت بالا در اسکن الکترونیکی را دارا می‌باشند. با این حال، نقطه اشکال عمده آنتن چاپی پهنای باند کوچک و تلفات نسبتا بزرگ می باشد. با وجود نقطه اشکال مورد تصریح، طراحی آنتن‌ها برای رسیدن به پرتو اسکن شده با بهره بالا، با چالش مواجه می گردد [1]. پس ترکیب ویژگی‌های انعکاس‌دهنده‌ها و آرایه‌ها می‌تواند مفید باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: