مطالعات موردی در این فصل بر روی دو شبکه­ی استاندارد IEEE RTS (24 باس و 48 باس) صورت گرفته می باشد. تمام قیود معرفی شده در بخش­های قبلی در هر یک از شبیه­سازی­ها لحاظ شده می باشد. در این پژوهش برای بهینه­سازی از برنامه GAMS و روش CPLEX که در حل مسائل ترکیب با عدد صحیح کارا می­باشد، بهره گیری شده می باشد. در مرجع [41] کاربردی بودن فرمولاسیون ارائه شده و تاثیر بهره گیری از این فرمولاسیون در کاهش زمان اجرای برنامه نسبت به روش ­مرسوم نشان داده شده می باشد.  پس پاسخ های مسئله مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی تنها از طریق فرمولاسیون پیشنهادی در مرجع [41] بدست آمده­اند. در این فصل به دلیل متفاوت بودن نرم­افزارهای بهینه­سازی مورد بهره گیری برای مسئله مشارکت واحدها با مرجع [41] (نرم­افزار Matlab) نتایج بدست آمده در این دو پژوهش با هم مقایسه شده می باشد تا مؤثر بودن نرم­افزار بهینه­سازی مورد بهره گیری در کاهش زمان اجرای مسئله بهینه­سازی نیز نشان داده گردد. با در نظر داشتن اینکه مشکل اشاعه روش برای شبکه­های بزرگ­تر در تعداد ساعات شبیه­سازی بیشتر برای بعضی دانشجویان هست، پس در پایان این فصل، مسئله بهینه­سازی مشارکت واحدها با قیود امنیتی در بازه زمانی 24 ساعت (یک شبانه روز) در دو شبکه استاندارد معرفی شده مورد مطالعه قرار می­گیرد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه برق تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز