پایان نامه ارشد:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

برای اینکه ما به یک منحنی تشدید با قله تخت و شیب بیشتر دسترسی پیدا کنیم دو روش هست:

  • بهره گیری از دو یا چند ساختار متناوب و بدون لایه دی الکتریک که پشت سر هم قرار داده شده اند.
  • بهره گیری از لایه دی الکتریکی که بین ساختارهای متناوب قرار داده شده می باشد [1].

2-4-1  سطوح متناوب پیاپی بدون دی الکتریک

این ساختار با آرایه­هایی از شکاف در شکل 2-9 نشان داده شده می باشد. در منحنی انتقال نظاره می­گردد که بهره گیری از دو صفحه متناوب باعث شده، پاسخ فرکانسی دارای قله تخت­تر و شیب بیشتری گردد.

2-4-2  یک سطح متناوب با لایه های دی­الکتریک

نمونه‌ای از این ساختار در شکل 2-10 نشان داده شده می باشد. این ساختار صفحه متناوبی می باشد که بین دو لایه دی الکتریک با ضخامت و ثابت دی الکتریک یکسان قرار داده شده می باشد. پهنای باند پاسخ فرکانسی این ساختار نسبت به ساختار بدون لایه دی الکتریک پهن­تر می باشد اما پاسخ فرکانسی نسبت به حالت قبل قله تخت نخواهد داشت. پس طراح بایستی مصالحه­ای بین تخت بودن و پهن بودن پاسخ انجام دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: