پایان نامه ارشد:بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

همان‌گونه که در بخش (2-5) تصریح گردید، به مقصود تحریک SPPs روی سطح فلز بوسیله نور تابشی و با قطبش P (مدTM) بایستی هم فرکانس و هم مولفه بردار موج در راستای سطح، با فرکانس و مولفه بردار موج SPPs یکی باشد. شرط فرکانس را می‌توان ارضا نمود اما همان­گونه که در شکل ارتباط پاشندگی (شکل ‏2‑6) نظاره می‌کنید، بردار موج SPPs در حالت کلی بزرگتر از مولفه بردار موج تابشی در محیط دی‌الکتریک می­باشد. پس مولفه بردار موج تابشی، در محیط دی­الکتریک، در راستای سطح یعنی  ( زاویه تابش و  ضریب دی‌الکتریک محیط می‌باشد)، حتما از بردار موج SPPs کوچکتر می باشد (زیرا همواره ). در­نتیجه، با تاباندن مستقیم نور روی سطح نمی‌توان SPPs را تحریک نمود و روش‌های خاصی نیاز هست تا بتوان این تبدیل بردار موج را انجام داد. معمول­ترین روش‌هایی که برای تحریک بهره گیری می شوند عبارتند از: تحریک با بهره گیری از بیم الکترونی، تکنیک‌های اپتیکی مانند تحریک بوسیله منشور، تحریک بوسیله توری، تحریک بوسیله یک پرتو به شدت کانونی شده و یا تحریک با بهره گیری از میدان نزدیک یک روزنه با ابعاد کمتر از طول موج. در این بخش قصد داریم این روش‌ها را تبیین دهیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: