پایان نامه:طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

در حالت کلی ماکزیمم PRF بایستی بقدری کم باشد که از ابهام فاصله جلوگیری کند و از طرفی مینیمم PRF بایستی بقدری بزرگ اشد که از ابهام داپلر جلوگیری کند [2].

فاصله بدون ابهام SAR بایستی حداقل به اندازه‌ی گسترش فوت‌پرینت باشد زیرا که در طی انعکاس‌های یک پالس از هدف که در بیشترین فاصله قرار دارد بایستی قبل از ارسال پالس بعدی دریافت گردد. به دنبال این، حداکثر فاصله بدون ابهام برای SAR با ارتباط زیر بدست می‌آید [2].

(‏2‑71)

و از طرفی برای حداکثر فاصله بدون ابهام در رادار داریم  با در نظر گرفتن ملاحظات PRF و حداکثر فاصله بدون ابهام می‌توان نوشت:

(‏2‑72)

در [6] ، [7] و [21] بیشترین فاصله بدون ابهام برای SAR را  در نظر می‌گیرند که در این صورت :

(‏2‑73)

به اظهار دیگر PRF  نرخ نمونه برداری در راستای سمت می باشد. پس برای فرکانس‌های مثبت حداکثر فرکانس داپلر قابل تشخیص برابر با PRF خواهد بود اما اگر تشخیص  فرکانس‌های منفی نیز برای گیرنده مهم باشد  طیف فرکانسی حاصل از نمونه برداری بین –PRF/2 و +PRF/2 بایستی قرار گیرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: