پایان نامه:طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

در این فصل مفاهیم اولیه‌ای که برای طراحی هر فیلتری به خصوص فیلترهای مایکرواستریپ لازم می باشد بدانیم،مطرح و مطالعه کردیم. البته این مطالعه کلی و به گونه اجمالی بوده و بحث کامل‌تر در مرجع داده‌شده هست. دیدیم که، فیلترهای باترورث و چبی شو دارای چه خصوصیاتی هستند. همچنین فیلترهای نوع پایین گذر و المان‌های آن‌ها مطالعه شدند که با تبدیلات المانی و فرکانسی توانستیم این نوع از فیلترها را به انواع دیگری از فیلترها تبدیل کنیم. معکوس کننده‌های امیتانسی که قادرند مدار یک فیلتر را به فرم معادل آن  ( که برای پیاده‌سازی فیلترهای مایکروویو راح تر هستند) تبدیل کنند، نیز مورد بحث قرار گرفتند. همچنین تبدیل ریچاردز که می­توان توسط آن مدار معادل المان‌های توزیع‌شده را (که برای طراحی فیلترهای مایکروویو عملی بسیار اهمیت دارند) از المان‌های فشرده به دست آورد، و پراکندگی و ضریب کیفیت بی باری فیلترها، که برای جلوگیری از تفاوت پاسخ‌های تئوری و عملی بهتر می باشد مورد توجه قرار گیرند را به گونه اجمالی مطالعه کردیم. در پایان نیز ساختارهای متناوب بی­نهایت

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد