پایان نامه:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

ایجاد شبکه مش در بین کاربران، دسترسی “همتا به همتا[2]” آن‌ها به همدیگر را امکان پذیر می کند. کاربران‌ همه‌ی اعمال لازم جهت مسیر یابی و شکل دهی شبکه را علاوه بر برآورده کردن تقاضای کاربران نهایی انجام داده و دیگر نیازی به نقاط مش در این ساختار نیست. ساختار ابتدایی این نوع شبکه در شکل(2-9) نمایش داده شده می باشد. بسته ای که مقصدش گره ای در شبکه می باشد با گذر از گره‌ها  به مقصد نهایی خود می‌رسد. معمولا در این شبکه‌ها از یک نوع رادیو بر روی ادوات مختلف بهره گیری می گردد. همچنین تجهیزات لازم برای کاربران نهایی در مقایسه با ساختار زیربنایی افزایش می‌یابد؛ چراکه در این ساختار کاربران نهایی می‌بایست اعمال دیگری نظیر مسیریابی و خود ترمیمی‌ را نیز انجام دهند[23].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد