پایان نامه:تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بهینه‌سازی فرآیندی می باشد که برای بهتر کردن چیزی دنبال می گردد. فکر، ایده و یا طرحی که به وسیله یک دانشمند یا یک مهندس مطرح می گردد، طی سیاق بهینه سازی بهتر می گردد. در هنگام بهینه‌سازی، شرایط اولیه با روش‌های مختلف مورد مطالعه قرار می‌گیرد و اطلاعات به دست آمده، برای بهبود بخشیدن به یک فکر یا روش، مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. بهینه‌سازی ابزاری ریاضی می باشد که برای یافتن پاسخ بسیاری از پرسش‌ها در خصوص چگونگی راه حل مسائل مختلف به کار می‌رود.

در بهینه‌سازی از یافتن بهترین جواب برای یک مسأله صحبت به میان می‌آید. لفظ بهترین به گونه ضمنی اظهار می کند که بیش از یک جواب برای مسأله مورد نظر هست که البته دارای ارزش یکسانی نیستند. تعریف بهترین جواب، به مسأله مورد مطالعه، روش حل و همچنین اندازه خطای مجاز وابسته می باشد. پس چگونگی فرمول‌بندی مساله نیز بر چگونگی تعریف بهترین جواب تاثیر مستقیم دارد. بعضی از مسائل دارای جواب های بیشینه یا کمینه‌ی متعددی هستند که به نام نقاط بهینه یا اکسترمم شناخته می شوند، و بهترین جواب یک مفهوم نسبی خواهد بود.

ساده‌ترین الگوریتم جستجو، جستجو جامع می باشد که به سادگی هر گزینه واحد را در فضای جستجو محاسبه و بهترین را پیدا می کند. این روش همیشه بهترین راه حل را پیدا می کند، اما به دلیل زمان مورد نیاز عملی‌نشدنی می باشد. جستجوی محلی شبیه به جستجوی جامع می باشد، اما در مناطق خاصی از فضای جستجو، با بهره گیری از روش تپه‌نوردی برای بدست آوردن بهترین جواب بین همه همسایه‌ها حرکت می کند‌. جستجوی محلی بسیار سریعتر از جستجوی جامع می باشد، اما اغلب خیلی زود همگرا می گردد. یکی دیگر از روش‌های سنتی جستجوی شاخه و مرز می باشد که در فضای جستجو مانند جستجوی جامع حرکت می کند، اما جستجو می کند تا فضاها و یا شاخه‌های خاص را که نمی‌تواند به جواب‌های بهتری دست پیدا کند از بین ببرد. این روش عملکرد در یافتن جواب‌های تقریبی کاملا موثر می باشد، اما اغلب نیاز به زمان زیادی دارد [43].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: