پایان نامه:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب

به طورکلی، تمام الگوریتم­های MDS آغاز شامل کوتاهترین مسیر بین تمام گره­های شبکه به صورت دو به دو می­باشند. پس با داشتن کمترین پرش­ها بین دو گره به ازای تمام گره­ها می­توان فاصله هر دو گره را پیدا نمود [10] .

در این صورت موقعیت گره­ها با در نظر داشتن داشتن مکان گره­های مرجع با تکنیک­های تخمین تعیین می­گردد. این الگوریتم در مکان­هایی که توزیع گره­ها مرتب می باشد مناسب می­باشد. زیرا اگر چگالی گره­ها مناسب باشد طول واقعی بین گره­ها نزدیک به حاصلضرب تعداد پرش­ها در فاصله­ی متوسط بین گره­هاست.

الگوریتم­های زیادی بر مبنای هدف خاصی ارایه شده­اند. هیچ الگوریتمی به صورت خاص وجود ندارد که در همه دسته­بندی­ها دارای کارایی بالا باشد.

هرکدام از این الگوریتم­ها بر مبنای هدف خاصی بکار گرفته می­شوند. از این رو انتخاب الگوریتم مناسب برای کاربرد خاص از روی تجربه زیاد و البته هنر حاصل می­گردد. در میان الگوریتم مرکزگرا، الگوریتم­هایی بر پایه­های دقت، هزینه، توان مصرفی و پوشش در این پژوهش بکارگرفته می­شوند.

به اظهار دیگر، در این رویکردها بایستی نوعی مصالحه بین معیار­ها مستقر گردد. مثلا افزایش دقت در بعضی عملکردها منجر به افزایش تعداد حسگر و افزایش هزینه می باشد. هدف اصلی این تکنیک­ها ایجاد یک پیکربندی فضایی در یک بعد، دو بعد یا سه بعد از نقاط می­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: