طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد-دانلود پایان نامه

 

شکل ‏2-1- نمایش تفکیک پذیری سلولی

 

شکل ‏2-2- تفکیک‌پذیری برد

 تفکیک‌پذیری در راستای برد

تفکیک‌پذیری در راستای برد،  توسط عرض پالس و LOS[1] پرتو با ارتباط‌ی(‏2‑1) محاسبه می گردد. در این ارتباط  برابر با پهنای پالس سیگنال ارسالی می باشد. اگر چندین هدف در دید رادار باشد، سیگنال دریافتی شامل چندین بازتاب با دامنه‌های متفاوت از رادار را خواهد بود. مکان قرارگیری این پالس‌های انعکاسی متناسب با فاصله اهداف از رادار می باشد. اگر این اهداف از هم به اندازه  از هم فاصله داشته باشند، بصورت سیگنال‌های بازگشتی جدا از هم خواهند بود. با هندسه‌ی نشان داده شده در شکل ‏2-2، تصویر تفکیک‌پذیری برد بر روی زمین با نشان داده شده و بصورت ارتباط‌ی (‏2‑2) قابل محاسبه می باشد[1]:

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد