طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی:دانلود پایان نامه ارشد

در این فصل اصول اولیه­ای از متامتریال­ها اظهار گردید. در آغاز تعریفی از متامتریال ارائه گردید که با این تعریف معلوم گردید که این ساختارها در طبیعت بصورت آماده وجود ندارند و مصنوعی هستند. طریقه پیدایش وهمچنین تاریخچه کمی از این نوع ساختار ها  اظهار گردید. اولین ساختار متامتریالی توسط SRR و TW ها شکل گرفت. در ادامه به تحلیل خطوط انتقال متامتریالی پرداخته گردید و اظهار گردید این نوع خطوط دوگان خطوط RH مرسوم هستند. خطوط انتقال چپگرد به صورت خالص در طبیعت وجود ندارند و به همراه آنها در مدار معادلشان المان­های RH نیز ایجاد می­گردد به همین دلیل این نوع خطوط را خطوط CRLH می­گویند. خطوط CRLH می­تواند به صورت بالانس یا غیر بالانس باشند در حالت بالانس بخش LH و RH به گونه پیوسته ایجاد می­گردد در حالیکه برای حالت غیر بالانس بین بخش LH و RH یک باند توقف ایجاد می­گردد. در نهایت رفتار فازی خطوط CRLH مطالعه گردید و اظهار گردید که تغییر فاز در ناحیه RH منفی می باشد در حالیکه برای ناحیه LH مثبت می باشد. فرکانس عبور از LH به RH به عنوان مبدا فازی در نظر گرفته می­گردد. در این فرکانس طول­موج بینهایت می باشد و با حرکت به سمت فرکانس­های بالاتر و پایین­تر طول­موج کاهش پیدا می­کند طوریکه در فرکانس­های پایین نیز طول­موج کم می­گردد که این بر خلاف خطوط انتقال RH مرسوم می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد