طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی-پایان نامه برق

ساختارهای متامتریالی تشدیدی که در سال‌های اخیر برای طراحی فیلترهای متامتریالی بهره گیری می گردد می­توان به SRR و CSRR تصریح نمود. خطوط انتقالی که مبتنی بر چنین ساختارهایی هستند به خطوط انتقال متامتریال تشدیدی معروف هستند. این ساختارهای متامتریالی با قرار گرفتن در مکان مناسبی می­توانند در فرکانس تشدیدشان حذف سیگنالی را به وجود آورند. از خاصیت جالب‌توجه چنین ساختارهایی این می باشد که معمولاً هیچ افزایش طولی برای فیلتر طراحی‌شده ایجاد نمی­کنند. در اینجا بعضی از کارهای انجام‌شده در زمینه خطوط انتقال متامتریالی تشدیدی پرداخته می گردد.

چنین خطوطی آغاز در سال 2003 معرفی‌شده‌اند. با نظاره­ پاسخ فرکانسی این نوع خطوط متامتریال تشدیدی به این موضوع می‌توان پی برد که بهره گیری از این خطوط می‌تواند برای کاربردهای فیلتری مناسب باشد. پس کارهای مختلفی برای پیاده‌سازی و بهبود این نوع فیلترها صورت گرفته می باشد. از اولین کارهای صورت گرفته با بهره گیری از این ساختارها، بهبود حذف خارج از باند گذر می باشد[26] -[27] . بدون گرفتن فضای اضافی، SRR می‌تواند به صورت بخش‌های کوپل‌شده در کنار فیلترمیان‌گذر مرسوم قرار گیرد و به عنوان المان حذف سیگنال برای یک فرکانس خاص بهره گیری می گردد و نمی­تواند برای ایجاد باندی با قابلیت کنترل بهره گیری گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: