همانطور که در قسمت قبل گفته گردید، ساختار تک بعدی نانو لوله ی کربنی فلزی به الکترون ها این اجازه را میدهد تا بدون پراکندگی، مسافت بیشتری را بتوانند طی می کنند. میانگین مسیری که در آن CNT فلزی میتواند اکترونها را حمل کند در حدود 110 نانومتر برآورد شده می باشد [15] ؛ که بسیار بیشتر از اتصالات مس از که تنها 40 نانومتر اجازه ی طی مسیر به الکترونها را میدهد، میباشد25 ) برابر اتصالات مس در دمای اتاق.) علاوه براین، ظرفیت انتقال جریان نانو لوله ی کربنی تقریبا 10^10 A/cm2  [19] می باشد که چندین برابر ظرفیت انتقال جریان اتصالات مسی می باشد. این مزایای باالقوه نانولوله های کربنی فلزی باعث شده که آنها انتخاب مناسبی برای اتصالات در آینده و همچنین اتصالات در درون ترانزیستور1  باشند. در سال 2008 ، دونگ و همکارانش [20]مدارات مجتمعی را ساخت که در آن SWCNT ها به عنوان اتصلات بهره گیری شده می باشد؛ و مدار با فرکانس بیش 1GHZ  کار میکرد.

خازن های روی تراشه برای بعضی از مدارات آنالوگ خاص و در مدارات دیجیتال به هدف قطع ارتباط بهره گیری میشوند.

 

 

1 Via

تکنولوژی کنونی مدارات دیجیتال مجتمع از خازنهای فلز-عایق-فلز 1 و نیمه هادی-اکسید فلزی2 به عنوان خازن های جداکننده در مدارات مجتمع بهره گیری میکنند. اگرچه، اصلیترین مشکل این خازنها کم بودن ظرفیت آنها به ازای هر یک ناحیه می باشد. نانو لوله های کربنی، به دلیل مقاومت در مقیاس نانو، می-توانند انتخاب خوبی برای خازنهای مجتمع در مدارات باشند. [21] محققین نشان داده اند که بهره گیری از CNT به عنوان خازن باعث افزایش قابل ملاحظهای در ظرفیت به ازای هر ناحیه میشود و فاکتورهای کیفیتی بالا نسبت به MIM و MOS میشود [22] و .[23]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره کنترل سرعت بدون حس‌گر

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: