طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس-پایان نامه رشته برق

سطوح انتخابگر فرکانس می­توانند به عنوان فیلترهای فضایی مورد بهره گیری قرار گیرند. پاسخ فرکانسی این فیلترها بر خلاف فیلترهای مایکروویو، علاوه بر فرکانس به زاویه تابش و به قطبش میدان تابشی نیز بستگی دارد. در کاربردهای نظامی نیاز به حسگرهای نوری و مایکروویو هست که برای ساخت این حسگرها لازم می باشد فیلترهای چند بانده طراحی گردد. برای طراحی این فیلترها می­بایستی چند فرکانس تشدید در پاسخ فرکانسی ایجاد گردد. برای انجام این کار چند روش پیشنهاد شده می باشد: بهره گیری از عناصر شبیه به هم با اندازه­های متفاوت در یک سلول واحد [6]، بهره گیری از شکل­های فراکتال [7]، بهره گیری از چند سطح انتخابگر فرکانسی پی­درپی [8، 9، 10]، بهره گیری از ساختارهای طراحی شده با الگوریتم ژنتیک [11]، بهره گیری از ساختارهای تشدید کننده­ی حلقوی شکافته[1] [12، 13]، بهره گیری از چند عنصر ادغام شده در هم [14، 15] و ایجاد اختلال[2] در یک سطح انتخابگر فرکانس یک بانده و تبدیل آن به یک فیلتر چندبانده. در روش اخیر، اختلال به دو صورت انجام می­گردد: 1- اختلال در عنصر: یعنی درصدی از عناصر در یک آرایه متفاوت از یکدیگرند. 2- اختلال در فضا: یعنی عناصر شبیه به همدیگرند اما دوره تناوب آرایه یکسان نیست [16].

[1] Split ring resonator (SRR)

[2] perturbating

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: