طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس:پایان نامه

عایق تداخل الکترومغناطیسی[1] بایستی به شکل یک فیلتر انتخابگر فرکانس اقدام کند تا هر گونه ارتباط بین محیط محافظت شده و بیرون را حذف کند. شکل 2-11 تضعیف حاصل از دیوارهایی با جنس­های متفاوت در باند فرکانسی

شکل 2-11   تضعیف دیواربا ضخامت 35 سانتی متر، با انواع متفاوت

مواد : سیمان، آجر، سنگ، در مقایسه با شیشه به ضخامت 1 سانتی متر [5]

بین  GHz5/0 و  GHz6 را نشان می­دهد. همانطور که در شکل نظاره می­گردد، تضعیف حاصل از دیواری از جنس شیشه نسبت به دیوارهای دیگر کمتر می باشد. پس دیوارهای ساختمان تا حد مناسبی تشعشعات را تضعیف می­کنند اما وجود پنجره­هایی از جنس شیشه درساختمان، این تشعشعات را به خوبی تضعیف نمی­کند. پس بایستی از عایق الکترومغناطیسی انتخابگر فرکانس در مکان­هایی که شیشه هست، بهره گیری گردد. در سال­های اخیر، برای کاهش تداخلات شبکه­های مخابراتی بی­سیم از سطوح انتخابگر فرکانس خازنی به عنوان فیلتر میان­نگذر بهره گیری شده می باشد [5].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: