طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE:پایان نامه ارشد

حامل، جزء اصلی مشخص­کننده­ی کیفیت سرویس بوده و سطح مقیاس برای کنترل کیفیت سرویس نیز می باشد.  . جریان بسته[1] توسط یک فیلتر بسته شامل 5 قسمت تعریف می­گردد. این فیلتر مطابق با شکل 2-7 مشخص می­کند که جریان بسته به چه حاملی تعلق یافته می باشد. با در نظر داشتن شکل 2-7  هر جریان بسته علاوه بر آدرس آی­پی که دارا می باشد شامل سرباری هم می باشد که شامل ویژگی­های ترافیکی این بسته بوده و این ویژگی­ها با در نظر داشتن نوع ترافیک به آن نگاشته شده می باشد. این ویژگی­ها به صورتی می باشد که تمام گره­های شبکه با دریافت این بسته متوجه ویژگی­های ترافیکی آن خواهند گردید. این ویژگی­ها شامل پارامترهایی نظیر شناسایی­کننده­ی کلاس کیفیت سرویس، بیشینه نرخ بیت، نرخ بیت ضمانت شده و اولویت نگهداری تخصیص می باشد.

.

شکل‏2‑7 حامل و پارامترهای کیفیت سرویس اختصاص یافته [14]

هر حامل فقط به یک QCI از طرف شبکه تخصیص می­یابد. دو نوع اصلی حامل با عناوین ضمانت­کننده­ی نرخ بیت و عدم ضمانت­­ نرخ بیت­ هست. به علاوه دو مدل حامل اصلی دو مدل حامل دیگر به نا­م­های حامل­های پیش­فرض و اختصاصی نیز تعرف می­شوند. یک کاربر وقتی به شبکه متصل می­گردد یک حامل پیش­فرض برای انتقال اطلاعات کنترلی به آن تخصیص می­یابد و در تمام مدتی که کاربر به شبکه متصل می باشد این حال نیز مستقر می باشد. اما زمانی که یک کاربر سرویسی مانند صفحات اینترنت یا ارتباط صدا مستقر کند یک حامل اختصاصی به آن تخصیص می­یابد. حامل اختصاصی با در نظر داشتن ترافیکی که حمل می­کند می­تواند از نوع ضمانت­کننده­ی نرخ بیت یا عدم ضمانت نرخ بیت باشد اما حامل پیش­فرض مطابق با استاندارد به عنوان یک حامل عدم ضمانت نرخ بیت در نظر گرفته
می­گردد.

[1] Packet Flow

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: