و تخمین ELS بردار پاسخ فرکانسی کانال عبارتست از [18]:

 

  • NMSE الگوریتم تخمین کانال ELS بر حسب SNR متوسط

 

در شکل (5-2) نمودار NMSE الگوریتم تخمین کانال ELS بر حسب SNR متوسط برای سیستم MIMO-OFDM با همان مشخصات بخش (5-1) رسم شده می باشد. همان گونه که در قسمت قبل در مورد الگوریتم LS تبیین داده گردید، با افزایش فرکانس داپلر نرمالیزه، NMSE الگوریتم تخمین کانال ELS افزایش و در نتیجه عملکرد آن افت می کند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق با موضوع تشخیص خودکار نوع مدولاسیون