سمینار کارشناسی ارشد رشته برق:انرژی های نو- نیروگاه های بادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی برق گرایش قدرت

عنوان:
انرژی های نو- نیروگاه های بادی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
انرژی باد یکی از انواع انرژی های تجدید پذیر جدید محسوب میشود که برای بهره گیری از این انرژی مثل سایر انرژی های تجدید پذیر بایستی به جنبه های زیست محیطی و اقتصادی آن توجه نمود. این انرزی دارای محدودیت های می باشد که جهت رفع آن ها راه حل های پیشنهاد می گردد. برای بهره گیری از این انرژی بایستی به اندازه گیری پتانسیل این انرژی بپردازیم. این انرژی در کاربردهای متصل به شبکه و منفصل از شبکه به کار می رود و به دلیل اینکه از این انرژی در کشورمان ایران بهره گیری می گردد پس به ارزیابی این انرژی در ایران می پردازیم. مطالعه امکان سنجی اولین گام در احداث مزارع بادی می باشد که هدف نهایی آن ارزیابی امکان پذیر بودن تاسیس یک نیروگاه بادی به لحاظ فنی و اقتصادی می باشد پس به فرایند این مطالعه خواهیم پردخت و در نهایت یک مدلسازی دینامیکی نیروگاه بادی برای مطالعات پایداری آن ارائه می گردد.
مقدمه:
بی تردید انرژی یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت و توسعه جوامع بشری می باشد. بشر برای تغذیه ، بهداشت و درمان، جابه جایی ، ساخت و ساز، تفریح و اغلب فعالیت های حیاتی خود به اظهار دیگر برای زندگی و بقا به تولید و مصرف انرژی وابسته می باشد. پیش از کشف و به خدمت گیری منابع انرژی فسیلی، بشر اکثرا نیاز خود به انرژی را از منابعی تامین می نمود که امروزه انرژی های تجدید ناپذیر خوانده می گردد. بهره گیری از قایق ها و کشتی های بادبانی و آسیاب های بادی و آبی، بهره گیری وسیع از انرژی آفتاب در مقاصد گرمایش و سوزاندن چوب و امثال آن برای تولید حرارت، تعبیه بادگیریهای طبیعی برای سرمایش امکان مسکونی و بسیاری موردها دیگر مانند مثال های بارز بهره گیری بشر از منابع انرژی طبیعی می باشد. با گذشت زمان و در اثر رشد جوامع و پیچیده تر شدن صنعت و تکنولوژی نیاز بشر به منافع انرژی شدت پیدا نمود و کشور و بهره برداری وسیع از منابع فسیلی را ناگزیر نمود. در دنیای امروز،انفجار جمعیت و ارتقا سطح زندگی و رفاه بشر ها که نیاز به منابع انرژی را بیش از پیش شدت بخشنده می باشد از یک طرف و آسیب ها و تهدیدات روزافزونی که بهره گیری بی رویه را غیر ممکن ساخته می باشد بطوریکه شوک نفتی دهه هفتاد به عنوان یک نقطه گسست لزوم در نظر داشتن منابع جایگزین را بیش از پیش برای سیاستگذاران انرژی کشورهای صنعتی مطرح نموده می باشد.با گذشت زمان و در اثر رشد جوامع و پیچیده تر شدن صنعت و تکنولوژی نیاز بشر به منافع انرژی شدت پیدا نمود و کشف و بهره برداری وسیع از منابع فسیلی را ناگزیر نمود. در دنیای امروز انفجار جمعیت و ارتقا سطح زندگی و رفاه بشر ها که نیاز به منابع انرژی را بیش از پیش شدت بخشیده می باشد از یک طرف و آسیب ها و تهدیدات روزافزونی که بهره گیری بی رویه از انرژی های فسیلی به طبیعت و محیط زیست وارد کرده و می کند از طرف دیگر، ادامه این طریقه را غیر ممکن ساخته می باشد بطوریکه شوک نفتی دهه هفتاد به عنوان یک نقطه گسست، لزوم توجه در نظر داشتن منابع جایگزین را بیش از پیش برای سیاستگذاران انرژی کشورهای صنعتی مطرح نموده می باشد.پس از آن وقت به بعد، بشر با نگاهی دوباره به خورشید، باد، امواج و سایر منابع طبیعی پاک و لایزال کوشش نموده می باشد که وابستگی خود به منابع فسیلی را تا حد امکان کم نماید. طریقه پرشتاب بهره گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر را در سبد انرژی خود بیشتر و بیشتر نمایند، گواه این مدعاست.علیرغم اینک در کشور ما با تصویب ماده 62 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که وزارت نیرو را مکلف به خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر غیر دولتی به قیمت هایی بالاتر از آن چیز که برای برق نیروگاه های فسیلی پرداخت می گردد نموده می باشد. زمینه برای توسعه نیروگاهای بخش خصوصی از منابع انرژی تجدید پذیر از چند سال پیش فراهم بود. لیکن بخاطر فقدان چارچوب های قانونی و حمایتی و روشن نبودن جزئیات توسعه مطلوب نیروگاه های تجدیدپذیر پیش از تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 62 عملاً غیر ممکن بوده می باشد. خوشبختانه با تصویب دستورالعمل اجرایی ماده قانونی یاد شده در اسفند 84 هم اینک زمینه برای توسعه نیروگاه های خصوصی تجدیدپذیر مهیاست.
تعداد صفحه :139
قیمت : 14700 تومان

***

—-