در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات و آزاد سازی ظرفیت خطوط، به روش کولونی زنبور عسل

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
در این پایان نامه، مسأله ی مکان یابی و تعیین ظرفیت و تعداد بهینه ی تولیدات پراکنده در شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات و آزادسازی ظرفیت خطو ط در نظر گرفته شده و ارزیابی میگردد. به مقصود حل این مسأله بهینه سازی از الگوریتم ابتکاری و جدید بهینه  سازی کولونی زنبورهای عسل بهره می گیریم. این الگوریتم از رفتار هوشمندانه جمعیت زنبورهای عسل در فرآیند جستجوی شهد و فرآورش آن الهام گرفته شده می باشد. در انتها نتایج حاصل از اعمال این روش برای حل مسأله ی مذکور در مورد شبکه ی تست 33 باسه IEEE ارایه می گردد.
مقدمه:
نظربه طریقه روبه رشد تجدید ساختار شبکه های توزیع در سالهای اخیر، موضوع بهره گیری از منابع تولید پراکنده (DG) – به دلیل مزایایی زیرا کاهش تلفات توزیع، آزادسازی ظرفیت خطوط، بهبود پروفایل ولتاژ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، دوستی با محیط زیست و … – به شدت مورد توجه قرار گرفته می باشد. اما به رغم مزایای فوق الذکر در صورت انتخاب ناصحیح تعداد، ظرفیت و مکان برای DG، ممکن می باشد معضلات شبکه مضاعف گردد. پس برای بهره برداری بهینه از شبکه ی توزیع و بهبود ساختار آن لازم می باشد تعداد، ظرفیت و مکان DG به صورت بهینه انتخاب گردد. برای تأمین این هدف بایستی پارامترهای تلفات، اندازه ظرفیت آزاد خطوط، پروفایل ولتاژ، قابلیت اطمینان و… قبل و بعد از نصب DG در کلیه حالات ممکن مطالعه و بهترین پاسخ انتخاب گردد. اما نظربه پیچیدگی و زمانبری این مسأله، ما در حل آن از الگوریتم بهینه سازی کولونی زنبورهای عسل، که از رفتار هوشمندانه زنبورهای عسل در طبیعت به مقصود جستجوی شهد الهام گرفته شده می باشد، بهره میگیریم. همچنین با در نظر داشتن اهمیت زیاد تلفات توزیع در کشور (که بیش از 20 % میباشد)، ما در این پایان نامه تنها شاخص های تلفات و ظرفیت آزاد خطوط شبکه توزیع را در نظر میگریم و با در نظر داشتن تأثیر این پارامترها بر قابلیت اطمینان شبکه، در صورت بهبود این پارامترها، قابلیت اطمینان نیز افزایش خواهد پیدا نمود.
در فصل اول پس از بازنگری پیشینه این مسأله، هدف از نگارش این پایان نامه تبیین میگردد.
در فصل دوم تعاریفی در مورد تولید پراکنده، انواع و تکنولوژی آن ارایه میگردد. در فصل سوم تبیین مختصری در مورد انواع شبکه های توزیع، تاثیرات مثبت و منفی تولید پراکنده بر شبکه توزیع، داده میشود و وضعیت در ایران مطالعه میگردد. در فصل چهارم مدلهای تولید پراکنده و پخش بار جاروب رفت و برگشت که ابزاری جهت تعیین شاخص ها در حل مسأله میباشد، تبیین میگردند؛ شاخصهای
انتخابی، یعنی کاهش تلفات و آزادسازی ظرفیت خطوط، تشریح و فرموله شده و در نهایت توابع هدف مسأله معرفی میشوند.
در فصل پنجم الگوریتم بهینه سازی کولونی زنبورهای عسل (BCO)، به عنوان ابزار حل مسأله، معرفی و سابقه آن مطالعه میگردد.
فصل ششم شامل اعمال این الگوریتم به مسأله مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه DG و مطالعات عددی در مورد شبکه 33 باسه IEEE و ارایه نتایج حاصل از اعمال الگوریتم به مسأله می باشد. نهایتا در فصل هفتم به جمع بندی مطالب پرداخته و پیشنهادهایی ارایه میگردد.
فصل اول
پیشینه مسأله و هدف از پژوهش
1-1) پیشینه مسأله
امروزه با تغییر و پیشرفت روزافزون در صنعت برق شاهد بروز تحولات عمدهای هستیم که تحت عنوان کلی تجدید ساختار صنعت برق مطرح میگردند، انقلابی که ارتباط ما را با بازار برق تغییر میدهد. تجدید ساختار در صنعت برق، پیشرفتهای تکنولوژیکی و محدودیت هایی در ساخت و نصب پستهای فوق توزیع و توزیع و همچنین خطوط انتقال، افزایش هزینه سوختهای فسیلی و نگرانیهای مربوط به پایان پذیر بودن و اثرات مخرب زیست محیطی آنها موجب دگرگونی قوانین و معیارهای اقتصادی در سیستم قدرت شده می باشد. این تغییرات، فرآیند طراحی و بهره برداری از سیستم را تحت تاثیر قرار داده و موجب گردیده می باشد که اهداف، معیارها و محدودیتهای جدیدی در این پروسه ها وارد گردد. با پیشرفت تکنولوژی، افزایش راندمان و کاهش قیمت فناوریهای مرتبط با تولیدات پراکنده و نیز هماهنگی این تولیدات با معیارهای اقتصادی سیستمهای قدرت انتظار میرود این منابع تأثیر فزایندهای را در صنعت برق بازی کنند. این فواید گرایش بیشتری به سمت منابع تولید پراکنده به عنوان جایگزینی برای رساندن انرژی الکتریکی به مشترکین ایجاد کرده می باشد. در سال های اخیر مطالعات زیادی در زمینه جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع انجام شده می باشد به نحوی که این مطالعات بسته به اهداف تحقیقات، روش بهینه سازی، مدلسازی بار و دیگر پارامترهای موثر در این زمینه با یکدیگر متفاوتند. در این فصل برای آگاهی بیشتر در زمینه جایابی منابع تولید پراکنده و پیشینه موضوع، مطالعات انجام شده در زمینه تخصیص و جایابی منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع به صورت اختصار در جدول (1-1) آورده شده می باشد.
2-1) هدف از پژوهش و نگارش این پایان نامه
باتوجه به طریقه روبه رشد توسعه کشور و در راستای آن سیر صعودی در تجدیدساختار و خصوصی سازی صنعت برق، انجام تحقیقات پایه ای با رویکردهای گوناگون به مقصود جهت دهی هوشمندانه این تحولات و بهینه کردن آنها بسیار ضروری می باشد. بخشی از این تغییرات در حوزه تولید نیرو با رویکرد بهره گیری از تولیدات پراکنده میباشد. پس پیش از به کارگیری این تجهیزات در سطح کشور و در ابعاد وسیع، ضروری می باشد تحقیقات گستردهای در زمینه روشهای ممکن مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه آنها با اهداف مختلفی زیرا کاهش تلفات، آزادسازی ظرفیت خطوط، بهبود پروفایل ولتاژ و قابلیت اطمینان و خصوصا کاهش اثرات زیست محیطی صورت پذیرد.
هدف اصلی از انجام این پژوهش، معرفی روش بهینه سازی کولونی زنبورهای عسل BCO به عنوان راه حلی موثر و جدید برای مسأله تخصیص بهینه تولیدات پراکنده در سیستم توزیع می باشد. پس در این نوشتار، به دلیل یکسان نبودن تابع هدف انتخابی و شبکه تست، مقایسه ای میان این روش و الگوریتم های دیگر صورت نپذیرفته می باشد و تنها به تبیین الگوریتم BCO، ویژگی ها و سابقه کاربرد آن پرداخته شده و در نهایت به مسأله مورد مطالعه اعمال گردیده می باشد.
تعداد صفحه : 110
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق:تشخیص چهره انسان

***

دسته‌ها: مهندسی برق