در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

مدلسازی عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با مطالعه موردی در شبکه های توزیع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان از نیازمندی های اصلی در بهره بریداری و طراحی توسعه شبکه های قدرت می باشد. از این رو، شرکت های برق همواره درصدد توسعه روش ها و ابزارهای ارزیابی قابلیت اطمینان هستند، تا با در دست داشتن تصویر واقعی از وضعیت قابلیت اطمینان شبکه خود، بسترهای بهبود آن را فراهم نمایند.
در مطالعات قابلیت اطمینان شبکه توزیع، اهمیت شاخص های نقطه بار در کنار شاخص های مشترک محوری و به عنوان مکمل یکدیگر قابل تامل می باشد. شاخص نرخ خطا، به عنوان یکی از شاخص های نقطه بار، در شبکه توزیع مانند شاخل های متداولی می باشد که با مطالعه رفتار آن دانش وسیعی از ماهیت خطاهای شبکه به دست می آوریم.
در این پایان نامه رفتار نرخ خطای گذرا، به عنوان یکی از شاخص های نقطه بار قابلیت اطمینان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در این راستا، از مطالعه آماری خطاهای ثبت شده در گذشته شبکه آغاز می کنیم، و با تحلیل های آماری به سمت ارائه مدل گام برمی داریم. دو رویکرد مختلف برای ایجاد مدل در نظر گرفته شده می باشد. در رویکرد اول فرض بر این می باشد که فضای مساله قطعی می باشد. به بیانی دیگر از وجود نایقینی ها در اطلاعات مساله صرفنظر شده می باشد. به این مقصود سه روش مدلسازی جهت تخمین نرخ خطای گذرا اعمال می گردد؛ که شامل رگرسیون چند متغییره خطی به عنوان یک روش پارامتریک، دو روش مبتنی بر درخت تصمیم و شبکه های عصبی به عنوان روش های غیر پارامتریک (فاقد مدل) می باشد.
رویکرد دوم به وجود عدم قطعیت در مساله می پردازد و روشی بر مبنای سیستم تطبیقی استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی برای مدلسازی پیشنهاد می دهد. نتایج پیاده سازی ها با ارزیابی مدل ها در قالب مطالعه عملکرد هر مدل، مقایسه نتایج، و بحث بر مزایا و معایب هر مدل پیش روی مساله مورد مطالعه ارائه می گردد.
فصل اول
مقدمه
1-1- انگیزش
ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان از نیازمندی های اصلی در بهره برداری و طراحی توسعه شبکه های قدرت می باشد. این نیازمندی، خصوصا در فضای جدید بازار و مقررات زدایی، شرکت های برق را با چالش های اساسی مواجه می کند زیرا که متضمن بقای آنها در عرصه رقابت خواهد بود. از این رو، شرکت های برق همواره درصدد توسعه روش ها و ابزارهای ارزیابی قابلیت اطمینان به عنوان زیرمجموعه ابزارهای مدیریت دارایی هستند، تا با در دست داشتن تصویر واقعی از وضعیت قابلیت اطمینان شبکه خود، بسترهای بهبود آن را فراهم نمایند.
شبکه توزیع انرژی الکتریکی که حلقه نهایی تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کننده می باشد، به علت ویژگی هایی نظیر گستردگی، تجهیزات زیاد و متنوع، نزدیکی به مصرف کننده، و… اهمیت بالایی دارد. متعاقباً مساله حفظ و بهبود قابلیت اطمینان آن بسیار حیاتی خواهد بود. از آنجا که ارزیابی قابلیت اطمینان مبتنی می باشد بر داده های خاموشی گذشته، مطالعات آماری اتفاقات ثبت شده در سیستم مدیریت خاموشی به عنوان اولین و اساسی ترین حلقه از زنجیره ارزیابی تا بهبود قابلیت اطمینان، اجتناب ناپذیر می گردد.
با توسعه ابزارهای آماری و تحلیل داده، به عنوان زیرمجموعه های دانش جدید داده کاوی، عرصه جدیدی در علوم مختلف توسعه یافته می باشد که به استخراج دانش نهفته در پس داده های خامی که در انبارهای داده انباشته شده اند، می انجامد. بهره گیری شرکت های برق از چنین فرآیندی در زمینه های مختلف، منجر به اخذ تصمیم های کاراتر خواهد گردید.
از دیدگاه ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع، مطالعه آماری خطاهای شبکه، به شناسایی نقاط حادثه خیز و دلائل اصلی رخداد خطاها کمک می کند. اهمیت این مطالعات در تصمیم گیری جهت تدوین برنامه های نگهداری و تعمیرات عیان خواهد گردید، چنان که روی بیلینتون در اظهار می کند، شناسایی بخش هایی از سیستم که با صرف هزینه موجب بهبود قابلیت اطمینان می گردد، باارزش تر می باشد از محاسبه وضعیت کنونی قابلیت اطمینان در سیستم. به علاوه، ادغام این مطالعات با روش های مدلسازی و تخمین به تعیین رفتار متغییرهایی زیرا شاخص های قابلیت اطمینان می انجامد.
در مطالعات قابلیت اطمینان شبکه توزیع، اهمیت شاخص های نقطه بار در کنار شاخص های مشترک محور و به عنوان مکمل یکدیگر قابل تامل می باشد. اگرچه عموم شرکت ها به شاخص های مشترک محور نظیر SAIFI و SAIDI بیشتر توجه دارند، ماهیت این شاخص ها تنها تصویری از میانگین وضعیت قابلیت اطمینان شبکه به دست می دهد. شاخص نرخ خطا، به عنوان یکی از شاخص های نقطه بار، در شبکه توزیع مانند شاخص های متداولی می باشد که با مطالعه رفتار آن دانش وسیعی از ماهیت خطاهای شبکه به دست می آوریم.
تعداد صفحه : 96
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: پردازش فضا و زمان در کانال های MIMO

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید