در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت
عنوان:
جایابی ومقدار یابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک با الگوریتم pso

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
برای جبران سازی تون راکتیو در شبکه توزیع خازن گذاری انجام می گردد.برای جایگذاری خازن در شبکه توزیع روشهای مختلفی هست که یک نمونه از این روشها الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات باینری می باشد در این نوشتار الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرت باینری برای جایابی و مقداریابی بهینه خازن های ثابت در شبکه توزیع شعاعی آلوده به هارمونیک مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. تابع هدف که برای بهینه سازی انتخاب شده می باشد شامل هزینه خازن های ثابت هزینه تلفات و در نهایت هزینه مربوط به ظرفیت پست بعد از نصب خازنگذاری(ظرفیت آزادشده پست) می باشد محدودیتهای از قبیل اندازه خازن و محدودیت ولتاژومحدودیت اعوجاج هارمونیک کل برای بهینه سازی تابع هزینه بهره گیری شده می باشد.مساله جایابی خازن دردو حالت مورد شبیه سازی قرار گرفته می باشد:
حالت الف) تابع هدف شامل هزینه خازن های ثابت وهزینه تلفات بعداز خازن گذاری می باشد.
حالت ب) تابع هدف شامل هزینه خازن های ثابت وهزینه تلفات بعداز خازن گذاری و هزینه ظرفیت پست بعد از خازن گذاری میباشد.
هر کدام از این دو حالت نیز به نوبه خود در سه آزمایش مورد مطالعه قرار می گیرند:
آزمایش 1) ولتاژ پست فقط حاوی فرکانس اصلی وفاقد هارمونیک می باشد.
آزمایش 2) ولتاژ پست حاوی فرکانسهای هارمونیکی بوده اما برای اعوجاج هارمونیک کل محدودیتی در نظر گرفته نشده می باشد.
آزمایش 3) ولتاژ پست حاوی فرکانسهایها رمونیکی بوده و برای اعوجاج هارمونیک کل محدودیت %8 در نظر گرفته میشود.
این مراحل مختلف بر روی سه شبکه 34 باسه IEEE و 9 باسه IEEE و 4 باسه مورد تست قرار گرفته می باشد و نتایج آن با الگوریتم ژنتیک مقایسه گردیده می باشد نتایج شبیه سازی نشان می دهد که هارمونیک تاثیر بسزایی روی مقدار ومحل خازن دارد.
مقدمه:
این مجموعه نوشتار مشتمل بر هفت فصل می باشد که در هر یک از این فصول ضمن مطالعه موضوع نوشتار به ابعاد مختلف آن تصریح شده که در ذیل عنوان میشود:
فصل اول به مطالعه لزوم جبران سازی توان راکتیو در سیستم قدرت می پردازد. این فصل ضمن مرور اجزای سیستم اصلی قدرت به انواع خازنها نیز به گونه تفصیل تصریح مینماید.
فصل دوم مروری بر کارهای محققین گذشته می باشد که در این فصل چند نمونه از مقالات گذشته به صورت اجمالی از لحاظ معایب و مزایای آن ها مطالعه شده می باشد.
فصل سوم به بحث پیرامون بهینه سازی و انواع روشهای قدیمی و جدید در این خصوص پرداخته و ضمن مطالعه الگوریتم ژنتیک  فازی – PSO – جستجوی ممنوع و … مانند روشهای غیردقیق به مقایسه این روشها مبادرت می ورزد.
فصل چهارم مشتمل بر فرمول های ریاضی مسله جایابی و مقدار یابی خازن های ثابت می باشد، در این فصل با بهره گیری از پخش بار الکتریکی جاروب عقب رونده و جلو رونده ولتاژ ها را در فرکانس اصلی محاسبه می گردد و با بهره گیری از پخش بار هارمونیکی ، ولتاژ های هارمونیکی به دست می آید و در نهایت تلفات و ظرفیت آزاد شده پست از روی این ولتاژها قابل محاسبه می باشد.
فصل پنجم تشریح کامل الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات می باشد که ضمن اظهار انواع الگوریتم های PSO به شبیه سازی چند نمونه از توابع ریاضی توسط این الگوریتم میپردازد و در نهایت راجع به الگوریتم PSO باینری بحث می نماید.
فصل ششم به شبیه سازی مسئله مقدار یابی و جایابی خازن با الگوریتم PSO با در نظر گرفتن سه شبکه 34، 9 و 4 باسه می پردازد که در نهایت نتایج آن با الگوریتم GA مقایسه گردیده می باشد.
فصل هفتم به جمعبندی شش فصل فوق پرداخته و به ارائه پیشنهادات مؤثری در جایابی و مقداریابی بهینه خازن اقدام مینماید.
فصل اول
جبران سازی توان راکتیو
1- لزوم جبرا ن سازی توان راکتیو
1-1- مقدمه
جبرانسازی توان راکتیو در طراحی سیستم های قدرت تأثیر اساسی را بازی می ‌کند . در این ایده (جبرانسازی توان راکتیو) اولین مساله که مطرح میشود یافتن محل بهینه برای ادوات جبران ساز میباشد که بهینه سازی بربایه بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات وکاهش تلفات انرژی در سیستم میباشد و در نهایت باعث افزایش قابلیت انتقال خط میشود و باعث مسایل دیگری خواهد گردید که در ادامه فصل به صورت تفضیلی راجع به هر کدام از نتایج حاصل از جبران سازی تصریح خواهیم نمود.
2-1- دید اجمالی بر سیستم قدرت مدرن:
شبکه قدرت امروزه به صورت یک شبکه پیچیده تودرتو مانند شکل می باشد و از چهار قسمت تشکیل شده می باشد:
1- نیروگاه
2- انتقال وفوق توزیع
3- توزیع
4- بارها
تعداد صفحه : 119
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور

***

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید