زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم:پایان نامه برق

به خاطر وجود توپولوژی مش در شبکه، WMN انتقال داده را با چند گام مشابه شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc انجام می‌دهد. با وجود اینکه شبکه‌های Ad-hoc شبیه به WMNها هستند اما پروتکل‌ها و معماری طراحی آن هنگامی‌که به WMNها اعمال می گردد بسیار ضعیف اقدام می کند.

شکل  ‏2‑10- WMN ترکیبی [22].

این اختلافات طراحی اصولا ناشی از تفاوت در کاربردها، اهداف توسعه و محدودیت‌های بهره گیری از منابع می گردد. همچنین معیارهای بهینه سازی طراحی برای این دو شبکه متفاوت می باشد. برای مثال شبکه‌های Ad-hoc عموما برای محیط‌هایی با تحرک زیاد اما پیش روی WMNها برای محیط‌های ایستان و یا باتحرک محدود طراحی شده اند. پس گره‌های Ad-hoc متحرک هستند و اکثر گره‌های انتقال دهنده ترافیک در WMN‌ها ثابت هستند.

[1].  Relay

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: