زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم-پایان نامه ارشد

  • شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc
  • شبکه‌های بی‌سیم حسگر
  • شبکه‌های مش بی‌سیم
  • شبکه‌های بی‌سیم‌هایبرید[2]

شبکه‌های Ad-hoc اساسا شبکه‌های فاقد زیرساخت هستند که توپولوژی شبکه آن‌ها از تحرک نسبتا بالایی برخوردار می باشد.

 

شکل  ‏2‑7- تقسیم بندی شبکه‌های چند گامی[23]

شبکه‌های حسگر از یک سری گره‌های حسگر کوچک تشکیل شده اند. این گره‌ها قادر به جمع آوری اطلاعاتی نظیر پارامترهای فیزیکی محیط می‌باشند. وظیفه این گره‌ها در واقع ارسال اطلاعات به گره‌های مراقب (مونیتورینگ) می‌باشد. در این نوع شبکه‌ها ارتباطات به صورت تک گامی‌و یا چند گامی مستقر می گردد.

شبکه‌های‌هایبرید به گونه هم زمان می‌توانند از ارتباطات چندگامی‌و تک گامی‌بهره بگیرند. شایان ذکر می باشد که شبکه‌های سلولی و شبکه‌های بی‌سیم در حلقه‌های محلی جزء شبکه‌های تک گامی‌محسوب می شوند. شبکه‌های مش نیز از ارتباطات چند گامی‌بهره گیری می‌کنند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد