زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم:دانلود پایان نامه

این توپولوژی به گونه کلی هم به صورت حلقه و هم به صورت ساختارهای شاخه ای پیاده‌سازی می گردد. مزیت عمده این مدل این می باشد که شبکه مش مسیرهای غیرمستقیم برای اتصال کاربرانی را فراهم می کند که ممکن می باشد دچار فقدان دید مستقیم[1] نسبت به  BS باشند. از این طریق تعداد کاربران متصل به شبکه را افزایش می‌دهد. پس ترافیک هر کاربر بایستی در بعضی مواقع از طریق چندین گره مسیردهی گردد. در این توپولوژی ممکن می باشد به گذردهی کمتری نسبت به شبکه‌های PMP دست یابیم. زیرا در شبکه‌های PMP فقط یک گام[2] برای اتصال SS به BS هست اما در عوض پوشش بیشتری در شبکه‌های مش خواهیم داشت.

در این توپولوژی برخلاف حالت PMP در ارتباط SSها تفکیک واضحی میان لینک فروسو[3] و لینک فراسو[4] وجود ندارد و هرSS می‌تواند به صورت مستقیم با دیگر گره‌های همسایه اش بدون کمک BS ارتباط مستقر کند. در این توپولوژی عموما یک یا چند گره تأثیر BS را دارند و تشکیل زیرساخت شبکه بی‌سیم را داده و شبکه مش را به شبکه‌های دیگر مانند اینترنت متصل می‌کنند. همان گونه که ملاحظه می‌کنید در این توپولوژی برخلاف دو حالت قبل بین BS و SS مقصد، چند گام می‌تواند قرار بگیرد. در بخش بعد شبکه‌های بی‌سیم چندگامی‌را معرفی می‌کنیم[24].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد